BASHKIA KORÇË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vleresimit të kandidatëve njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Kontratave të Infrastrukturës dhe të tjera, kategoria II.b.

 

Kandidati fitues është:

– Ndriçim Hoxha