BASHKIA KORCE- 4 VENDE TE LIRA PUNE

Njoftim mbi shpalljen e pozicioneve vakante për levizje paralele dhe pranimin në shërbimin civil në
kategorinë ekzekutive, për më teper klikoni në link njoftim_për_publikim,_Bashkia_Korçë