BASHKIA KONISPOL Verifikim Paraprak

Bashkangjitur do te gjeni njoftimin per publikim ,faza pranim ne sherbimin civil, per pozicionin Specialist Topograf.
Lista e kandidateve qe jane kualifikuar per kete faze.