BASHKIA KLOS REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA KLOS REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONET

  • 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Ujitjes dhe Kullimit në Drejtorinë e Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve, Kategoria e pagës III-a/1,
  • 2 (dy) Specialistë të Ujitjes dhe Kullimit në Sektorin e Ujitjes dhe Kullimit, pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve, Bashkia Klos;
  • 1 (një) Specialist për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj pranë Njësisë për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj Bashkia Klos;
  • 1 (një) Specialist i Emergjencave Civile në Zyrën e Mbrojtjes dhe Emergjencave Civile, Bashkia Klos;
  • 1 (një) Specialist i Kontrollit Ushqimor në Sektorin e Këshillimit dhe Shërbimeve Bujqësore, Shërbimit Veterinar, Administrimit dhe Monitorimit të Pyjeve pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve,Kategoria e pagës IV-a,
PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim LP