BASHKIA KLOS REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA KLOS REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONET

Specialist Auditi në Sektorin e Auditit të Brendshëm

  • Specialist Finance në Sektorin e Financës pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve Financiare,
  • Përgjgjës i Sektorit të Shërbimeve dhe Menaxhimit të Mjeteve në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Shërbimeve,
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (1)