BASHKIA KAMËZ VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA KAMËZ VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

“Drejtor i  Drejtorisë së  Projekteve,Integrimit të BE-së&Strehimit”      

“Drejtor i  Drejtorisë  së  Medias dhe Informimit”

PER ME TEPERKLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per Shpallje Vend i Lire Pune Drejtor i Projekteve ,Integrimit te BE-se &Strehimt           

Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Drejtor i Medias dhe Informimit