BASHKIA HIMARE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, si dhe kreu III i VKM-së nr. 520, datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, dhe kërkesës më nr. 2221, prot. datë 02.05.2024 të bërë nga shefi i sektorit të MZSH-së Himarë, drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, njofton shpalljen për:

  • 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin: Luftues zjarrfikës – në sektorin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin (MZSH)
  •  1 (një) vend të lirë pune në pozicionin: Inspektor parandalimi – në sektorin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin (MZSH).

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 2. Njoftim per vënd te lire pune Luftues zjarrfikes