BASHKIA HIMARË, VEND TË LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 89/2022, “Për policinë bashkiake”, vendimit nr. 452, datë 26.07.2023 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullorës kuadër të policisë bashkiake”, si dhe vendimit nr. 13, datë 27.02.2024 të Kryetarit të Bashkisë Himarë, “Pёr miratimin e strukturёs së Bashkisё Himarё për vitin 2024”, drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, njofton shpalljen për:

  • 3 (tre) vende të lira pune në pozicionin: inspektor i policisë bashkiake – në drejtorinë e policisë bashkiake

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:1.1 Njoftim per vënd te lire pune inspektor i policise bashkiake