BASHKIA HIMARË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr. 89/2022, “Për policinë bashkiake”, vendimit nr. 452, datë 26.07.2023 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullorës kuadër të policisë bashkiake”,

Komisioni përzgjedhës i kandidatëve për policinë bashkiake, në përfundim të verifikimit të kandidatëve që përmbushin kriteret e përcaktuara në nenin 12 të ligjit nr. 89/2022, “Për policinë bashkiake”, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e testimeve, është:

1. Albert Baroti

2. Aleksandro Rroshi

3. Arben Prendi

4. Erjon Lamaj

5. Fatjon Maraj

6. Mikel Këllëçi

7. Panajotis Foto

8. Xhuljan Davidhi

 

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.05.2024 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

B. Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 17.05.2024 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.