BASHKIA HAS

BASHKIA HAS

 

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në sherbimin civil në kategorinë
e lartë drejtuese , kategorinë e ulët drejtuese dhe kategorinë ekzekutive

 

shpallje fituesi BASHKIA_HAS