BASHKIA GRAMSH VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA GRAMSH VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN Specialist për mbrojtjen e mjedisit në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

PER ME TEPER KLIKONI NE  LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim-per-shpallje-të-procedurave-Lëvizje-paralele-dhe-ngritje-në-detyrë-kategoria-ekzekutive (1)