Bashkia Gramsh SHPALLJE FITUESI

Bashkia Gramsh SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET

PERGJEGJES I SEKTORIT TE BURIMEVE NJEREZORE

SPECIALIST PER MBROJTJEN E MJEDISIT

PERGJEGJES I SEKTORIT TE BUXHETIT

SPECIALIST I RINISE DHE TURIZMIT archive (5)