BASHKIA GRAMSH SHPALLJE FITUESI

BASHKIA GRAMSH SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET

SPECIALIST IT

INSPEKTOR TATIM TAKSAH PER BIZNESET

AGJENT TATIMOR PER TAKSAT FAMILJARE

SPECIALIST PER BUJQESINE

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftimi per shpalljen e listes se fituesit (1)