BASHKIA FUSHË-ARRËZ VENDE TE LIRA

BASHKIA FUSHË-ARRËZ VENDE TE LIRA

PER POZICIONIN 1 (një) Specialistë i Planifikim Territorit;