BASHKIA FUSHË-ARRËZ VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA FUSHË-ARRËZ VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL ne Auditin e brenshem_