BASHKIA FUSHË-ARRËZ SHPALLJE FITUESI

BASHKIA FUSHË-ARRËZ SHPALLJE FITUESI

Për pozicionin e punës “Specialist për kontrollin e zhvillimin e territorit, mbrojtjen e mjedisit dhe administrimin e sistemit GIS

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR per_shpallje