BASHKIA FIER VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA FIER VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN DREJTOR I DREJTORISE SE PROJEKTEVE DHE INFRASTRUKUTRES DHE NJESIA

E INTEGRIMIT EVROPIAN DHE NDIHMES SE HUAJ

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR BASHKIA FIER