BASHKIA FIER SHPALLJE FITUESI

BASHKIA FIER SHPALLJE FITUESI

PER  POZICIONET

3 SPECIALISTE NE SEKTORIN E INSPEKTIMIT TATIMOR

10 SECIALISTE SEKTORI I KONTROLLIT DHE NDJEKJES SE DETYRIMEVE

6 SPECIALISTE SEKTORI I VLERESIMIT TE DETYRIMEVE

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Bashkia Fier 1712-7