Bashkia Elbasan, Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake”, neni 14, Bashkia Elbasan bën shpalljen   e proçedurës për pozicionet e lira: