Bashkia Elbasan – Pozicione vakante

Për tu njohur me pozicionet vakante të punës klikoni më poshtë:

 

SHPALLJE PERGJEGJES SEKTORI TERRENIT

SHPALLJE PERGJEGJES SEKTORI SHTRESAVE NE NEVOJE