Bashkia Elbasan – Përgjegjës Prokurimit

Për të lexuar shpalljen klikoni mbi linkun e  mëpotshtëm:

 

SHPALLJE PERGJEGJES I PROKURIMEVE