BASHKIA DURRËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, të VKM nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive »,  VKM nr.242 date 18.03.2015, i ndryshuar « Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese » Bashkia Durrës, shpall Procedurat për plotësimin e vendeve të lira  në pozicionet :

  • Specialist ne Sektorin e  Projektimit dhe Infrastruktures ne Drejtorine e Sherbimeve ,  Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve dhe Puneve Publike prane Bashkise Durres.

Afati për dorëzimin e dokumentave për: LËVIZJE PARALELE

09.03.2020

Afati për dorëzimin e dokumentave për: PER PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL

17.03.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. shpallja per vende te lira pune Mars 2020 Document