BASHKIA DURRËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”,  VKM nr.242 date 18.03.2015, « Për plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese » Bashkia Durrës, shpall Procedurat për plotësimin e vendit të lirë  në pozicionin :
  • “Pergjegjes  ” në Sektorin e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve prane Drejtorisë  Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme Ligjore Arsim Kulture dhe Burime Njerezore të Bashkisë Durres

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : NJoftime per shtyp per testimin e marsit 2020