BASHKIA DURRËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, të VKM nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive »,  VKM nr.242 date 18.03.2015, i ndryshuar « Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese » Bashkia Durrës, shpall Procedurat për plotësimin e vendeve të lira  në pozicionet :

Specialist  i Strehimit  në Sektorin e Strehimit Social, Drejtoria  e Sherbimeve, Drejtoria  

  e Pergjithshme e Sherbimeve dhe Puneve Publike  prane Bashkise Durres

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shpallja per vende te lira pune janar 2020 Document