Bashkia Durres VENDE TE LIRA PUNE

BashkiA Durres VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN Specialist  i Strehimit  në Sektorin e Strehimit Social, Drejtoria  e Sherbimeve

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shpallja per vende te lira pune Korrik 2020 Document