BASHKIA DURRES, SHPALLJE FITUESI

Bashkia Durrës shpall listën e fituesve të konkurimit të datës 22.02.2024

  • Për pozicionin Specialist Sektori Dixhitalizimit të Shërbimeve , Drejtoria e Informatikës dhe Dixhitalizimit fitues është  Z.Isa Cani
  • Për pozicionin Specialist Sektori Projekteve Publike, Drejtoria e Projekteve dhe Infrastrukturës Publike fitues është Zj.Xheni Maloku
  • Për pozicionin Specialist Sektori Planeve të Detajuara Vendor, Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit fitues është Zj.Majlinda Hoxha