BASHKIA DURRËS, SHPALLJE FITUESI

Sektori i Personelit

Fitues është Brunilda Gripshi

 

Lista e kandidatëve të përzgjedhur për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil për konkurimin e datës 05.01.2024

 

Adea Hidri

Adelina Hallaçi

Anita Sheshi

Artjola Dervishaj

Fabio Ibrahimi

Gristela Shuka

Rovena Laçi

 

Konkurimi me shkrim do të zhvillohet me datë 05.01.2024 ora 11:00, në ambientet e Bashkisë Durrës

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 05.01.2024 ora 13:00, në ambientet e Bashkisë Durrës.

 

Rezultatet e konkurimit do të shpallen me datë 12.01.2024 në faqen zyrtare, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” si dhe në këndin e njoftimeve të publikut të Institucionit.