BASHKIA DURRËS SHPALLJE FITUESI

BASHKIA DURRËS  SHPALLJE FITUESI
PER POZICIONET

Inspektor në Sektorin e Kontrollit të Taksave dhe Tarifave Vendore

Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Burimeve

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR dt 24 njoftim nr 1