BASHKIA DURRËS – SHPALLJE FITUESI

Lista e kandidatëve të përzgjedhur për konkurimin e datës   21/02 /2020 sipas pozicioneve:

Për pozicionin Specialist Protokolli:

Adelina  Agolli               Drejtësi

Anjeza   Nisi                  Drejtësi

Brisejda  Lala                Histori

Denada    Koka              Drejtësi

Elisa  Farruku                Matematikë Informatike

Eneida  Shaba                Menaxhim Turizm

Enida  Ibrahimi             Juridik

Ergisa   Doko                Financë-Kontabilitet

Erjona Tabaku              Financë-Bankë

Ersida  Smeli                Juridik

Fabjo   Ibrahimi           Finance-Kontabilitet

Ilda  Kosta                   Menaxhim Turizëm Kulturor

Ismail Thaҫi                Drejtësi

Jerina Maloku            Juridik

Jola Grembi                 Financë –Kontabilitet

Majlinda Shehi             Menaxhim Turizëm, Financë

Migaela  Mukja              Juridik

Vojsava Sulstarova        Drejtësi

Xhesi Kaҫi                     Administrim Biznes

Xhesika Jani                  Kimi

 

Për pozicionin Specialist Sektori i Personelit:

Albana  Deliu                Administrim Publik

Anjeza   Nisi                  Drejtësi

Brisejda  Lala                 Histori

Edrit Caushi                  Shkenca Kompjuterike

Elisa   Farruku               Matematikë Informatike

Enerida  Xhepollari       Gjuhë Angleze

Enida  Ibrahimi              Juridik

Ergisa Doko                   Financë-Kontabilitet

Ersida  Smeli                 Juridik

Isela   Janka                   Psikollogji

Jola Grembi                   Financë –Kontabilitet

Migaela Mukja              Juridik

Valiana  Rama               Juridik

 

Për pozicionin Specialist në Sektorin e Strehimit Social:

Adelina Agolli               Drejtësi

Albana Deliu                Administrim Publik

Anjeza Nisi                   Drejtësi

Anxhela Hameti          Gjeografi

Brisejda  Lala                Histori

Drita  Çuni                     Administrim Biznes

Edrit  Caushi                Shkenca Kompjuterike

 Elisa  Farruku              Matematikë Informatike

 Enea Kula                    Financë-Kontabilitet

 Enida Ibrahimi           Juridik

 Enxhi  Maloku            Ing.Hidro

 Ergisa  Doko               Financë-Kontabilitet

 Eris Prushi                   Arkitekturë

Erjona Subashi             Drejtësi

Ersida Smeli                 Juridik

Fabjo   Ibrahimi           Finance-Kontabilitet

Ismail  Thaҫi                 Drejtësi

Jola Grembi                 Financë –Kontabilitet

Juli  Luku                     Juridik

Kamela Braho              Juridik

Lorenc   Ahmetaj         Kimi

Migaela   Mukja           Juridik

Murat  Musai               Juridik

Neslihane  Salkurti     Administrim Biznes, Marketing

Odeta Haskasa            Drejtësi

Sara  Bakrri                 Drejtësi

Valdete  Hoxha           Financë

Valiana  Rama             Juridik

 

Për pozicionin Specialist në Sektorin e Kadastrës  Shpronësimeve dhe Menaxhimit të Gjeoinformacionit (Njësia Administrative Katund i Ri) 

Erjon  Muҫka             Ing.Gis

Ledi  Sulejmani         Ing.Ndërtim Transport

Myslim Xhaferri         Gjeopolitika dhe Sistemet e Sigurisë, Psikologji

Enxhi  Maloku             Ing.Hidro

 

 

Konkurimi do të zhvillohet më datë 21.02.2020 , ora 1200,  në sallën e Këshillit Bashkiak