BASHKIA DIBER

BASHKIA DIBER

“PËR MIRATIMIN E PLANIT VJETOR TË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL PËR VITIN 2020”

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR