Bashkia Dibër – PLANI VJETOR I PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL PËR VITIN 2019

Për tu njohur me planin vjetor 2019, të panimeve në shërbimin civil të bashkisë Dibër, kliko më poshtë:

 

Lista e Planit vjetor per vitin 2019