BASHKIA DEVOLL VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA DEVOLL VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Drejtorisë së të Ardhurave Lejave dhe Liçensave, Kategoria e Pagës II-B;

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Shërbimeve Financiare dhe Buxhetit,Kategoria e Pagës II-B;

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Shërbimeve Juridike ,Prokurimeve  dhe Burimeve njerëzore, Kategoria e Pagës II-B;

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Drejtorisë së Shërbimeve Sociale,Shëndetësore,Strehimit dhe Emergjencave Civile, Kategoria e Pagës II-B;

1 (Një) Pozicion – Drejtor I Drejtorisë së Zhvillimit të Pyjeve,Bujqësisë dhe Veterinarisë, Kategoria e Pagës II-B;

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim_per_shpallje_te_pozicione_ve_te_nivelit_te_mesem_dhe_te_ulet_drejtues,Bashkia_Devoll (1)