BASHKIA DEVOLL – VENDE TE LIRA PUNE

Shpallje për lëvizje paralele në Bashkinë  Devoll në pozicionin : Pergjegjes i Sektorit të të Ardhurave dhe Licensimit dhe Pergjegjes i Sektorit të Emergjencave Civile.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Shpallje_per_Vend_te_lire_pune_ne_pozicionin_Pergjegjes_i_Sektorit_te_te_Ardhurave_dhe_Licensimit_dhe_Pergjegjes_i_Sektorit_te_Emergjencave_IVILE