BASHKIA DEVOLL – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin,levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive ” Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë Devoll shpall rezultatet PERFUNDIMTARE  te vleresimit sipas listes se meposhtme per kategorine ekzekutive.

Enkel Hysi 91 pike

2.Antonio Kapshtica 83.2

3.Arsen Kello 78.8 pike

4.Sofika Papa  77.2 pike

5.Erindi Hoxha 76.8

6.Irilda Spahi   76 pike

7. Roland Hysolli 76 pike

8.Marjo Lukra   75.6 pike

9.Xhuljano Avdi 75.2 pike

10.Maksi Hoxha 74.8 pike

11.Denis Xhuri   74.2 pike

12.Andia Beqari   73.8 pike

13.Fatri Dervishllari  73.6 pike

14.Manjol Hysolli   73.4 pike/

15.Alma Kambo     73 pike

16.Adriatik Mici    72.2 pike

17.Fatbardh Cami  72.4 pike

18.Erjon Palani      72.2 pike

19.Joni Serti       71.8  pike

20.Klodian Kello   71.2 pike

21.Arnaldi Doko     70.4 Pike