BASHKIA DEVOLL – SHPALLJE FITUESI

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin,levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive ” Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë Devoll pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe ato të vecanta, të përcaktuara në shpallje për konkurimin njofton se për pozicionet e mëposhtme kandidatët e përzgjedhur për konkurrim  janë:

 

   1.Esjona Meka  90 pike

  2.Asnida Kaso  84 pike

  3.Fatjon Toska 82 pike

  1. Kristina Mano 81 pike

             5.Andreta Gjoza  80 pike    

             6.Sokol Hoxha 78 pike

             7.Lisandri cuko 77 pike

             8.Nikol Sulenji  76 pike

            9.Matilda Hoxha 74 pike

  1. Kristina Mano 73pike

             11.Gazment Malo    71 pike