BASHKIA CERRIK VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA CERRIK VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET INXHINER NDERTIMI

JURIST

JURIST NJESIA E PROKURIMIT

PERGJEGJES I SEKTORIT TE PLANIFIKIMIT

per me teper kliko bashkengjitur BASHKIA CERRIK