BASHKIA BERAT VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA BERAT VENDE TE LIRA PUNE

Në pozicionet:
 
1.Drejtor ne Drejtorine e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese
1.Përgjegjës Sektori   të Aktiviteteve dhe Mediave Sociale   në Drejtorinë  e Turizmit  dhe​ Aktiviteteve
Specialist  per Mbledhjen dhe Monitorimin e Borxhit ,  në Drejtorine e  Taksave  dhe Tarifavekategoria  IV-a Shpallja Specialist per Mbledhjen dhe monitorimin e Borxhit
Per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur Kerkese_per_publikim_vendi_i_lire_pune_