Bashkia Berat – Vend i lire pune

Specilist për Emergjencat Civile në Drejtorinë e Emergjencave Civile, Sherbimeve Publike dhe Pronave

Njoftim Vend i lire Spec.Emergjencat Civile