BASHKIA BERAT VEND I LIRE PUNE

BASHKIA BERAT VEND I LIRE PUNE

Për pozicionin:

  •  1(një ) Specialist Statistike, në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, kategoria III-b
  • 1(një ) Specialist i Integrimit Europian dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, kategoria III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Kerkese_per_publikim_vendesh_te_lira_pune