BASHKIA BERAT SHTESA NE PLANIN VJETOR

BASHKIA BERAT Shtesa  në planin vjetor të Pranimit në Shërbimin Civil

PER ME TEPER KLIKONI NE LINUK BASHKENGJITUR Shtesa ne planin vjetor te rekrutimit 2020 (1)