Bashkia Berat – Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2019