BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN “ Sekretar  i  Përgjithshëm” 

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR