BASHKIA BERAT – SHPALLJE FITUESI

BASHKIA BERAT – SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET

1.Specialist për Emergjencat Civile    Drejtorinë e  Emergjencave  Pronave dhe Transporti
2.Specialist Arsimi në  Drejtorinë e  Arsimit Kulturës dhe Rinisë 
per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur Kerkese_per_publikim__lista_levizje_paralele