BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET

 1. Specialist   Kulture ,  në Drejtorine e Arsimit , Kulturës dhe Rinisë  
 2. Specialist  Rinie  në  Drejtorinë e  Arsimit, Kulturës dhe Rinisë
 3. Specialist për Specialist për Menaxhimin e Rasteve të Dhunës në Familje dhe Barazisë Gjinore, në Drejtorine e Shërbimit Social​
 4. Specialist  i Sipërmarrjes dhe Biznesit, në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik
 5. Specialist i planifikimit strategjik, analizave ekonomike dhe riskut financiar, në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik.​
 6. S​pecialist   për  Vleresimin e Taksave dhe Tarifave të Biznesit, Drejtoria e Taksave  dhe Tarifave.
 7. Specialist   për Mbledhjen dhe Monitorimin e Borxhit, Drejtoria e Taksave  dhe Tarifave.
 8. Specialist  i Sistemit GIS, në Drejtorinë e  Planifikimit  Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve
 9. Specialist  Projektimesh dhe Rregjistrit Elektronik, Drejtoria e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve
 10. Specialist  i Protokollit dhe Ceremonialit Zyrtar, në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve
 11. Specialist  të Planifikimit dhe Organizimit të Aktiviteteve  , në Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (1)