BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN .Përgjegjës Sektori për Çështjet Sociale, Drejtoria e Shërbimit Social

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim fituesi L-P Pergjegjes i Çeshtjeve Sociale (1)