BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN  Specialist për Emergjencat Civile në Drejtorinë e  Emergjencave,  Pronave dhe Transportit

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim fituesi L-P Specialist për Emergjencat Civile (1)