BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN Specialist – Sektori i Menaxhimit te Situatave Emergjente

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 543-491 verifikim paraprak LP (1)