BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN Drejtor në Drejtorinë Juridike

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim fituesi Drejtor Juridik.levizje paraleledocx