AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit shpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për 1 (një) vend vakant ne pozicionin:

  •  Specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve, Kategoria e pagës IV-1.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 02_10_Njoftim_Shpallje_DSHBF_Spec_Jurid_Prok