AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE – Verifikim paraprak

Përgjegjës në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë

njoftim paraprak ngritje ne detyre